Formela pomáhá dětskému rozvoji

Formela pomáhá dětskému rozvoji

Při tvoření s Formelou děti rozvíjí celou řadu dovedností a schopností, které jsou klíčové pro jejich harmonický rozvoj.

Hraní s modelínou patří mezi nejoblíbenější dětské činnosti a není divu! Děti rády pracují rukama a využívají svoji bohatou fantazii a představivost. Při této kreativní hře rozvíjejí nejen své estetické cítění, ale také jemnou motoriku a mnoho dalších důležitých schopností a dovedností. 

Při tvoření s naší Formelou děti rozvíjí celou řadu dovedností a schopností, které jsou klíčové pro jejich harmonický rozvoj. Patří mezi ně například tvořivost a představivost. Modelína je jako kouzelná hmota, která umožňuje dětem tvořit vlastní světy a příběhy. Každá hravá chvilka je tak plná fantazie a kreativity. Děti mohou vytvářet nejrůznější postavičky, stavby, zvířátka nebo i celé světy podle svých představ.

Manipulace s modelínou vyžaduje jemné pohyby rukou a prstů, což pomáhá dětem posilovat jemné motorické dovednosti. Tvorba malých detailů a precizní práce s materiálem jsou skvělým tréninkem pro rozvoj jemné motoriky.

Proces modelování a tvarování podněcuje smyslové vnímání dětí, což má pozitivní vliv na jejich senzomotorický vývoj. Zkoumají texturu, tvar a hmotnost modelíny, což podporuje rozvoj jejich smyslových schopností.

Při práci s Formelou se soustředí na detaily a pracují s precizností, díky čemuž posilují schopnost soustředit se na úkoly. Tato činnost vyžaduje trpělivost a koncentraci, což má pozitivní vliv na rozvoj jejich mentálních schopností.

Také posilují svaly prstů, dlaní a zápěstí, což přispívá k lepšímu držení tužky a kvalitnějšímu psaní v budoucnosti. Děti si tak budují pevné a obratné ruce, které jsou klíčové pro úspěšné zvládání školních úkolů.

Pokud si hrají s modelínou v kolektivu, učí se sdílet, komunikovat a spolupracovat s ostatními. To posiluje jejich sociální dovednosti a schopnost pracovat v týmu. Společné tvoření a sdílení nápadů a zkušeností posiluje dětské vztahy a sociální interakce.

S použitím tematicky zaměřených pracovních podložek mohou děti dále rozvíjet své jazykové a matematické dovednosti nebo získávat znalosti z oblasti přírodních věd. Modelína tak poskytuje nejen zábavnou a tvůrčí činnost, ale také prostor pro vzdělávání a rozvoj různých dovedností. 

 

Zobrazit všechny články v MESSYPLAY BLOG