Informace ohledně ochrany a zpracovávání osobních údajů

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů

MessyPlay s.r.o.
společnost se sídlem Ladova 2043/5, Nové Město, 128 00 Praha 2, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 371716
IČO: 174 37 652
(„Provozovatel“)

Provozovatel, jako správce a provozovatel internetových stánek a internetového obchodu na adrese www.messyplay.cz zpracovává vaše osobní údaje.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které nám sami poskytnete

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás

V rámci marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my a můžeme je kombinovat s informacemi získanými přímo od vás.

V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, zpracovávané automaticky

Při návštěvě našich webových stránek o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naše webové stránky, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte, které zboží je vám zobrazeno, nebo které zboží jste vložili do košíku.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení, např. data o typu a rozlišení vašeho mobilního zařízení.

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies.

 • Malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.
 • Pomocí cookies dokážeme odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
 • Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našich stránkách používáme či můžeme používat tehnické, funkční nebo analytické cookies.

Používají se k tomu, aby internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby). Bez nich by internetový obchod nemusel fungovat.

Používají se k tomu, abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference, slouží funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně zpříjemní a ulehčí návštěvu internetových stránek nebo obchodu.

Na našich stránkách využíváme či můžeme využívat analytické cookies, které nám mohou pomáhat vylepšit náš internetový obchod, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies mohou být na našem webu shromažďovány skripty třetích stran (např. společností Google Inc., WordPress.com/Auttomatic.com), které následně tato data anonymizují. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. S analytickými cookies můžeme pracovat v anonymizované podobě, proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.).

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, můžete tím znemožnit fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

verze pro mobilní telefony a jiná přenosná zařízení

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

nákup zboží a služeb

V prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

péče o zákazníky

Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

uživatelský účet

Díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

marketingová činnost

E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že nám napíšete na info@messyplay.cz z emailové adresy, na kterou si nepřejete dostávat obchodní sdělení, případně prostřednictvím kontaktního formuláře či nastavení svého uživatelského účtu či (budeme-li tuto možnost nabízet). Pokud si vytvoříte více uživatelských účtů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje, musíte se z odběru obchodních sdělení odhlásit z každého účtu zvlášť.

Telemarketing: V některých případech provádíme marketingové hovory za účelem nabídky našeho zboží a služeb, a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování vašeho tel. čísla je buď váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku na info@messyplay.cz.

Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku na info@messyplay.cz.

zlepšování našich služeb

Pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevatnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics apod.

zákaznická hodnocení zboží a služeb

Poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních důvodů:

plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tornu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Z důvodu ochrany před nelegálním šířením a zpřístupňováním vámi zakoupeného digitálního obsahu (pdf soubory či jiný elektronický obsah) může být v zakoupeném elektronickém obsahu zobrazeno vaše jméno, příjmení a vaše adresa.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku na info@messyplay.cz.

souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že nás kontaktujete prostřednictvím info@messyplay.cz (nebo si upravíte nastavení svého uživatelského profilu či využije kontaktního formuláře, budeme-li tyto možnosti nabízet).

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím info@messyplay.cz (nebo kontaktního formuláře, budeme-li tuto možnost nabízet).

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Osobní údaje nejsou poskytnuty třetím stranám s výjimkou těchto případů:

Doručení zboží

Vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, email, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a v souladu s platnou právní úpravou.

Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner

Pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, email, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a zpracovávat je v souladu s platnou právní úpravou.

Platební karty

Nabízíme-li možnost platit platební kartou, nemáme údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. Pokud by byla vaše platební karta uloženou pro urychlení dalších nákupů na našem internetovém obchodě, disponujeme pouze základními údaji jako je např. několik prvních a posledních číslic platební karty a tyto údaje by šlo vymazat v nastavení vašeho uživatelského účtu.

Více informací

Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Správa internetových stránek: v souvislosti s administrací internetových stránek mohou mít k vašim osobním údajům přístup i administrátoři webových stránek, techničtí pracovníci a správci, přičemž tito nejsou oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat nebo je dále poskytovat třetím stranám.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
 • V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
 • V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.
 • Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
 • Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Zabezpečení osobních údajů

Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a vaše data jsou uložena na serverech v zabezpečených datových centrech. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně revidována. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava, oprava a doplnění

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, ve kterém můžete mazat, resp. měnit a doplňovat základní informace o vaší osobě. Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím info@messyplay.cz. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.

Přístup (portabilita)

Můžete nás požádat prostřednictvím info@messyplay.cz, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 • Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím info@messyplay.cz.

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést prostřednictvím info@messyplay.cz.

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete takovou situaci řešit nejprve s námi a kontaktujete nás prostřednictvím info@messyplay.cz.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jsou platné a účinné od 25. 5. 2018, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.messyplay.cz v sekci E-shop, „Ochrana osobních údajů“. 

© 2017 MessyPlay s.r.o.
www.messyplay.cz 

Share this: